Klimaat Compensatie

Wat is CO2-compensatie?

Koolstofcompensaties of koolstofkredieten zijn financiële bijdragen aan projecten die de CO2-uitstoot in verschillende landen en industrieën helpen verminderen of nieuwe duurzame energieprojecten aanmoedigen om de schade die bedrijven en menselijke activiteiten op aarde hebben in evenwicht te brengen. Koolstofcompensatie (of compensatie) is een internationaal erkende manier om verantwoordelijkheid te nemen voor onvermijdelijke koolstofemissies. Het betekent compensatie voor de broeikasgasemissies van een individu of een organisatie (hun ecologische voetafdruk) door te voorkomen dat dezelfde hoeveelheid emissies de atmosfeer elders op aarde binnendringt. Aangezien klimaatverandering een wereldwijd probleem is, maakt het niet uit waar precies een emissiereductie plaatsvindt. Een carbon credit is een certificaat dat overeenkomt met het verminderen of vermijden van één ton CO2-equivalent.

aan het laden...

UN CERTIFICATION OF EMISSION REDUCTIONS

Silver Flight compenseert uw uitstoot met gecertificeerde emissiereductie-eenheden (CER's), u kiest ervoor om klimaatactie te ondernemen via een proces dat wordt gecontroleerd door de Verenigde Naties. Silver Flight koopt CER's die worden uitgegeven door betrouwbare klimaatvriendelijke projecten, genaamd Clean Development Mechanism (CDM)-projecten. CDM-projecten vinden plaats in ontwikkelingslanden en dragen bij aan hun duurzame ontwikkeling. Elk project doorloopt een strikt en grondig doorlichtingproces. Bij het CDM-proces zijn verschillende belanghebbenden betrokken, zoals de projectdeelnemers die eigenaar zijn van de projecten, de nationale autoriteiten van het gastland, die toezicht houden op de nationale uitvoering, onafhankelijke auditors, die bekend staan ​​als de Designated Operational Entities, de UNFCCC CDM Executive Board en zijn secretariaat. Op een hoger niveau wordt al het CDM-werk gecoördineerd en aangestuurd door de UNFCCC-Conference van de partijen bij het Kyoto-protocol (CMP), het uiteindelijke orgaan dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van het Kyoto-protocol, waar alle lidstaten collectieve beslissingen nemen.

Laden...

1. Project design

De projectdeelnemer stelt een ontwerp op, aan de hand van een goedgekeurd basisprincipe. 

2. Nationale goedkeuring

De nationale autoriteit keurt het CDM project goed.

3. Validatie

Derde partij bevestigt de goedkeuring van het project.

4. Registratie

CDM Executive Board beoordeelt het gevalideerde project voor registratie.

5. Toezicht

De projectdeelnemer bewaakt de werkelijke emissies volgens de goedgekeurde methodiek.

6. Verificatie

De aangewezen operationele entiteit verifieert dat de emissiereducties hebben plaatsgevonden, in de hoeveelheid die is aangevraagd, volgens het goedgekeurde monitoringplan.

7. CER uitgifte

CDM Executive Board beoordeelt de geverifieerde behaalde emissiereducties, voor de uitgifte van CER's.

8. Compenseren

Het bedrijf of individu betaalt de annulering van CER's om hun uitstoot te compenseren. Het project genereert inkomsten om te opereren.

 

De compensaties die door het CDM zijn afgegeven, worden geregistreerd en bijgehouden in het registratiesysteem van het Kyoto-protocol. Dit is een uitgebreid elektronisch netwerk van registerdatabases dat elke verschuiving nauwkeurig weergeeft. Het VN-koolstofcompensatieplatform is volledig geïntegreerd met het CDM-register dat alle CER's uitgeeft.

Certificate Compensation Q4 2021
Certificate Compensation Q4 2021
Loading
Certificate Compensation Q3
CER
Certificate Compensation Q2 2021
CER
Certificate Compensation Q1 2021
CER
Certificate Compensation Q4 2020

Voordelen van duurzame projecten

Het CDM registreert informatie over de niet-mitigerende voordelen van de projecten, die gewoonlijk worden aangeduid als duurzame ontwikkeling (SD). De projecten rapporteren vrijwillig hun nevenvoordelen in drie categorieën: milieu, sociaal en economisch.

Milieuvoordelen:

 • Verbeterde luchtkwaliteit 
 • Verbeterde bodem kwaliteit/ voorkomen van verontreiniging
 • Verbeterde waterkwaliteit-of toegang
 • Bescherming of verbetering van uitputtelijke natuurlijke hulpbronnen

 

Sociale voordelen:

 • Onderwijs, onderzoek, bewustmaking of verspreiding van informatie
 • Verbeterde gezondheid en veiligheid
 • Genereren van werkgelegenheid
 • Verbeterd sociaal welzijn (verheffing van de gemeenschap)

 

Economische voordelen:

 • Meer/ verbeterde toegang tot energie
 • Ondersteuning van economische ontwikkeling of stabiliteit
 • Verbetering van de handelsbalans van het land
 • Technologieoverdracht of -verspreiding

 

 

Windenergieproject van San Antonio El Sitio

Het windenergieproject San Antonio El Sitio is het eerste windproject in de regio van Guatemala. Dit project is uitgevoerd door een Guatemalteekse firma, Eólico San Antonio El Sitio, en zet zestien 3,45 MW-eenheden windturbinegeneratoren in, wat goed is voor een jaarlijks gemiddelde van 135.655 GWh aan groene stroom. Dit komt op het regionale net, waardoor meer dan 20.000 huishoudens van energie worden voorzien. Het project omvat ook de bouw van een onderstation en de implementatie van een transmissielijn, om de geproduceerde energie in het nationale net te injecteren. Het project draagt ​​bij tot een geschatte vermindering van 81.392 ton CO2-uitstoot per jaar, door een gelijkwaardige hoeveelheid elektriciteitsopwekking op het net te leveren. Zonder dit project zou de equivalente hoeveelheid elektriciteit zijn opgewekt met conventionele energiecentrales, die op basis van fossiele brandstoffen werken. Het project verhoogt niet alleen de energievoorziening in de regio, waardoor de elektriciteitskosten worden verlaagd, maar draagt ook bij aan de ontwikkeling van de lokale gemeenschap. Met de uitvoering van het project hebben lokale gemeenschappen geprofiteerd van werkgelegenheid, gezondheid, onderwijs, verbeterde infrastructuur en sociaaleconomische ontwikkeling in het gebied.

Voor meer informatie, klik hier.

Loading...

6 MegaWatt zonne-energieproject door Arhyama Solar Power

Het project betekent de installatie van een 6-MegaWatt zonne-energiecentrale in Kolanupaka, Telangana. Het vervangt de antropogene uitstoot van broeikasgassen (BKG's) die naar schatting ongeveer 9.535 tCO2e per jaar bedragen. De gemiddelde hoeveelheid elektriciteit van 9.899 MWh per jaar wordt verplaatst in het zuidelijke net, waar de energie voornamelijk wordt geproduceerd door fossiele brandstoffen. Het project heeft aangetoond dat net-gekoppelde zonneparken meedragen aan een alternatieve duurzame energietoekomst, verbeterde luchtkwaliteit, energiezekerheid, verbeterd lokaal levensonderhoud en de ontwikkeling van duurzame hernieuwbare energie-industrie, in de zuidelijke regio van India.

Voor meer informatie, klik hier.

Loading...

Clean Cook Stoves in Sub-Sahara Afrika door ClimateCare Limited

Cook Clean produceert efficiënte kooktoestellen om de verspilling van hulpbronnen te stoppen en ongezonde traditionele kachels, die in Ghana jaarlijks 13.400 mensen doden te verdrijven. Daarnaast worden er door deze kachels 21 miljoen mensen blootgesteld aan deze luchtvervuiling. De manier van koken heeft een verwoestend effect op de Ghanese bossen, die nu zijn teruggebracht tot slechts 25% van hun oorspronkelijke grootte. Cook Clean produceert duurzame biomassa kookbrandstoffen, die gemaakt zijn van landbouwafval en zaagsel. Het gebruik van open vuur wordt nu vervangen door de milieuvriendelijke en efficiënte fornuizen.

Voor meer informatie, klik hier.

Loading...
CO2
Reis bewust en verminder je Global Footprint
Klimaat Compensatie
Over CER's certificaten en meer
Innovatie
Innovatie & Onderzoek

Contact

Vraag? Laat het ons gerust weten. Bel voor persoonlijk advies met een van onze private aviation experts naar +31(0)6 19 60 98 94 of stuur een email naar sales@silverflight.nl.